نوشته‌ها

فرمان Osnap در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد. دستور Apparent Intersection! به کمک این گیر…