بایگانی برچسب برای: اسنپ در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد

فرمان Osnap در اتوکد

/
فرمان Osnap در اتوکد. دستور Apparent Intersection! به کمک این گیر…