بایگانی برچسب برای: اجرای دستور اکستند در اتوکد

دستور extend اتوکد

دستور extend اتوکد

/
دستور extend اتوکد امتداد دادن اشیا کاربرد زیادی دارد. این دستور باعث می …