بایگانی برچسب برای: آموزش دستور fillet در اتوکد

گرد کردن گوشه ها در اتوکد

گرد کردن گوشه ها در اتوکد

/
گرد کردن گوشه ها در اتوکد خیلی از اوقات لازمه تا گوشه یک مس…