کارهای فولادی با میلگرد

کارهای فولادی با میلگرد. یکی از مصالح پایه و اساسی در صنعت ساختمان سازی، میلگردها هستند.

این نوع مصالح اینقدر مهم است که در ساخت المان های مختلفی از جمله فونداسیون ها، تمام اعضای ساختمان های بتن آرمه شامل تیرها، ستون ها، دال ها و انواع دیوارها به کار می رود.

پروژه متره بتنی

پس متوجه شدید که متره و برآورد میلگردها، به دقت و حوصله فراوانی نیاز دارد و متره و برآورد صحیح و دقیق آن موجب کاهش هزینه های گزاف آهن آلات می شود.

حواستان باشد که در پروژه هایی که سازه آنها از بتن مسلح قرار است ایجاد شود، میلگردها (آرماتورها) را با دقت بسیار زیادی متره و برآورد کنید چراکه در هنگام برگزاری مناقصات، تنها فاکتوری که به طور قطع و یقین مد نظر کارفرماست، هزینه انجام پروژه است.

این روزا قیمت تمام مصالح ساختمانی به شدت بالا رفته، به خصوص آهن آلات اعم از پروفیل های ساختمانی و نیز میلگردها. پس دیگه توصیه نمی کنم. خُب بریم سراغ درس این جلسه…

کارهای فولادی با میلگرد

واحد اندازه گیری برای کارهای فولادی با میلگرد، کیلوگرم است که وزن کار، براساس جداول استاندارد که مشخصات فنی میلگردهای موجود در بازار (از جمله وزن واحد متر طول میلگردها) در آنها وجود دارد محاسبه می شود که نمونه آن در تصویر زیر آورده شده است.

برای به دست آوردن وزن کل میلگرد ابتدا طول مصرفی میلگرد مورد نظر را به دست آورید و سپس از ضرب آن در وزن واحد متر طول (ستون G در جدول زیر) وزن کل میلگرد را به دست آورید.

میلگردها دارای دو نوع ساده و آجدار هستند.

کارهای فولادی با میلگرد

مثال: مطلوب است برآورد هزینه آرماتوربندی شناژهای افقی کف یک ساختمان مسکونی با مشخصات زیر:

طول آرماتورهای  افقی از نوع 14∅ = 200 متر

طول آرماتورهای  خاموت شناژ از نوع 8∅ = 1.6 متر

تعداد خاموت ها = 150 عدد

پاسخ در ویدیو زیر: