پشتیبانی در 24 ساعت شبانه روز انجام می شود.

تلفن همراه: 09351685566

تلفن ثابت: 33662249-086

ایمیل: info@civil2.ir

شماره حساب مورد تایید: 

شماره حساب بانک ملی به نام وحید عباسی بانی : 6037991894985070 

آدرس: استان مرکزی – اراک – شهرک امیریه – خیابان بشارت – کوچه بشارت 3 – پلاک 16