پشتیبانی در 24 ساعت شبانه روز از طریق تلگرام، واتس اپ و sms و تماس تلفنی انجام می شود.

تلفن همراه: 09351685566

ایمیل: vab1991@yahoo.com

شماره حساب مورد تایید: 

1- شماره حساب بانک ملی به نام وحید عباسی بانی : 6037997549188630

2- شماره حساب بانک صادرات به نام وحید عباسی بانی : 6037697494871251