سازه های بتنی

در این پیج تمامی مطالب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به طور کامل تفسیر و با مثال ارائه شده است. به ترتیب از صفحه اول ببینید و با دقت یادداشت برداری کنید.

ستون مهار شده است یا مهار نشده
حداکثر مقدار گام محاسباتی
لنگر خمشی
نمودار تنش های ایجاد شده در بتن و فولاد
یک تیر بتنی تحت خمش و پیچش