آموزش های سیویل تری دی


پنجره toolspace
ترسیم چند ضلعی ها
ترسیم مربع و مستطیل
ترسیم خطوط مرکب در اتوکد
رسم خط در اتوکد
آموزش civil 3d، ورود به محیط برنامه
آموزش civil 3d، مقدمه و معرفی نرم افزار