نوشته‌ها

نسبت لنگر خمشی منفی ترک خورده (Mcr-) به مثبت (Mcr+)

بررسی رفتار مقطع بتن آرمه در حالت الاستیک و الاستوپلاستیک

بررسی رفتار مقطع بتن آرمه در حالت الاستیک و الاستوپلاستیک ه…