نوشته‌ها

پروژه متره ساختمان 6 طبقه بتنی

پروژه متره ساختمان 6 طبقه بتنی

معرفی پروژه متره: پروژه متره مورد نظر آپارتمان مسکونی واقع د…
پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی 1 طبقه

پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی 1 طبقه

/
مقدمه پروژه ی مورد نظر شامل یک مسکونی یک طبقه است . که این ساختمان …
دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی

/
پروژه متره و برآورد توسط دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه بو عل…