بایگانی برچسب برای: تنظیم مختصات اتوکد

انواع مختصات در اتوکد

انواع مختصات در اتوکد

/
انواع مختصات در اتوکد: 1-مختصات مطلق 2-مختصات نسبی 3-وارد کردن مختصات utm اب…