نوشته‌ها

ستون دوریک یا دوریسی

ستون

ستون تعریف ستون ستون یک المان عمودی است که در سازه های مختلفی مث…