نوشته‌ها

خرپا سازه ای

خرپا استاتیک

خرپا استاتیک خرپا چیست؟ خرپا سازه‌ای مثلثی شکل و چند المانی است که ت…