پایان نامه ترمينال مسافربری و پایانه اتوبوس رانی

در کلیه سیستم های حمل و نقل ، پایانه  نقش مهمی در عملکرد آنها ایفا می کنند . با توجه به این نقش مهم پایانه و هزینه های کلان برای طراحی و احداث آن ، تعیین مکان مناسب پایانه مبتنی بر عوامل مشخص و مورد نظر با استفاده از شیوه های عملی اهمیت بسزایی دارد .از نظر حمل و نقل و ترافیک در شهر ها با توجه به جذب و تولید نسبتا زیاد سفرهایی که پایانه دارند ، اثر پایانه ها بر روی سیستم حمل و نقل شهری حائز اهمیت است . این اثرها بخصوص در حوالی پایانه ها که تمام سفرها به انجا ختم و یا از آنجا آغاز می شود حائز اهمیت بیشتر است . بنابراین محل استقرار پایانه ها از نظر سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری جایگاه ویژه ای دارد .

این امر بخصوص در رابطه با دو موضوع زیر حائز اهمیت است. نحوه عملکرد پایانه در رابطه با سفرهایی که با پایانه در ارتباط است اثرهای فراوانی که پایانه ها روی سیستم ترافیک و حمل و نقل شهری می گذارند .

پيشگفتار
تعاریف
– واژه ترمینال
– تعریف ترمینال ( پایانه )
– تعریف انواع پایانه

اصل سازگاری فضاها ، فعالیتها و همجواری های درونی

اصل جامعیت

اصل ایمنی

اصل امنیت

اصل دسترسی آسان

اصل تمرکز

خوانایی فضاهای پایانه
سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف

بررسی انواع فضاهای تشکیل دهنده پایانه ها از دیدگاه حرکت و سکون
الف – فضاهای سکون
ب- فضاهای مکث موقت
ج – فضاهای حرکتی

فضاهای اصلی
فضاهای جنبی

بهینه سازی انتظار مسافران

نحوه سوار شدن مسافران

– خروج اتوبوس از پايانه
– حرکت اتوبوس در خارج از پایانه
انواع ویژگی های سکوهای تخلیه
انواع سکوهای مسافرگیری
سکوهای موازی و حاشیه ای
– روبرو
– دندانه ای مستقیم
روش دندانه ای مدور
ضروریات اتوبوسها
اتوبوس

شیوه موازی

شیوه عمودی

شبوه دندانه اي خطي

شیوه دندانه ای شعاعی

انواع پایانه از نظر سیستمهای قابل استفاده در طراحی پایانه های بین شهری
الف) پایانه های تک بنایی

 پايانه تك بنايي متمركز

پایانه تک بنایی شعایی

پایانه تک بنایی خطی

ب) پایانه های سلولی

پایانه سلولی خطی

پایانه سلولی متمرکز

پایانه سلولی شعاعی

چیدمان عملکردی
قرار گیری پایانه در کنار مسیر

– پایانه می تواند به صورت خطی گسترده شود .

– پایانه می تواند کمترین سطح تماس با مسیر داشته باشد

– پایانه می تواند جزئی از مسیر باشد

– پایانه به عنوان یک گره

ترکیب های مختلف پایانه :
– ترکیب خطی
– ترکیب شاخه ای
– ترکیب مدور
– نوع ترکیبی

فصل دوم : تاریخچه کاروانسراها

تاریخچه کاروانسراها

معماری کاروانسراها

کاروانسراهای ایران

الف )کاروانسراهای کاملا پوشیده مناطق کوهستانی

ب) کاروانسراهای کرانه های پست خلیج فارس

1- کاروانسراهای چند ضلعی

3- کاروانسراهای دو ایوانی

4 – کاروانسرا با تالار ستون دار

5- کاروانسرای چهار ایوانی

6- کاروانسرا با پلان متفرقه

فهرست کاروانسراهای ایران

فصل سوم : مباني نظري ترمينال مسافربري

مولفه تجربی و زیبا شناختی

خصوصیات کالبدی

1) تعداد طبقات

2) مصالح سازه

3) مصالح نما

4) استحکام ابنیه

گونه شناسی ابنیه

دانه بندی و استقراربندی ابنیه

سازمان فضایی

منظر ذهنی

کیفیت های بصری

سیمای شهری

سیمای بام

سیمای جداره

سیمای زمین

معانی انضمامی

حس محصوریت

سر زندگی فضایی

مشرف بودن فضاها بر یکدیگر

هویت محلی

انعطاف پذیری

انطباق پذیری

خوانایی

کشش

نفوذ پذیری

تنوع مطلوب (غنا)

فصل چهارم : مطالعات اقلیمی تهران

فصل پنجم : بررسي نمونه مشابه ترمينال مسافربري

ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی

ترمینال همدان

ترمينال دزفول

ترمینال غرب تهران

پایانه شرق تهران

کاوه اصفهان

پایانه مسافربری تبریز

فصل ششم :طراحی و تحلیل سایت پلان معماری

بررسی دلایل انتخاب سایت
پارامتر های موثر در انتخاب محل پایانه
مکان یابی پایانه ها در شهر
دلايل انتخاب سايت
مشکلات پایانه ها
خطوط کلی طرحی
لبه های تعیین کننده محدوده طرح
اقليم منطقه اي
شکل گیری طرح
ارایه طرح
منابع و مآخذ

دانلود رساله ترمينال مسافربری  و پایانه با لینک مستقیم :

• 155 صفحه فایل Word (کامل )
• قیمت 20 تومان
• تماس:09351685566