رساله رصدخانه مرکز نجوم

رساله رصدخانه مرکز نجوم. امروزه لزوم وجود کاوشگران فضایی و مکان هایی به منظور شناخت این دنیای عظیم، بیش از پیش احساس می شود علمی چون رصد و مکانی همچون رساله رصدخانه بر کشف مجهولات فضا نقش بسزایی دارد .

وجود شناخت رصد به انسان این امکان را می دهد تا انسان به عنوان جزئی کوچک از این جهان عظیم به جایگاه خود در این دنیای مرموز پی ببرد .

علم رصد نیازمند مجموعه ای از امکانات و علوم مختلف دیگری است که بنایی به نام رصد خانه فراهم آیند . فقدان چنین مکانی در شرایطی که دانش روز به روز درحال دگرگونی است . آیه یی عظیم بر پیکر آگاهی محسوب می گردد .

عدم وجود رصد خانه و مرکزی برای چنین مطالعاتی و نیز اهمیت علم نجوم ، مرا بر این امر داشت تا رصد خانه را موضوع پایان خود قرار دهم . اگر چنین مرکز مطالعه ای در اختیار علاقه مندان قرار گیرد، می تواند محلی برای انجام تحقیقیات کامل نجومی و موجب جذب جوانان علاقه مند به این رشته می گردد .

فهرست رساله رصدخانه
مقدمه 
اصل تبعیت فرم از کارکرد
معمــــاری مسیرها
جهت یابی و شناسایی
جهت یابی و شناخت
حرکت
مناظر
سازه وهندسه
جاودانگی و هارمونی
موقعیت جغرافیایی
ناهمواریها 
آب و هوا 
ارتفاعات 
رژیم فصلی 
بارش 
بادهای محلی استان 
باد شمال 
باد سیاه ( سیوا ) 

طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان
پیشینه تاریخی 
وجه تسمیه 
جغرافی انسانی
جمعیت

تحلیل و بررسی سایت پروژه 
تاریخچه تلسکوب ها
انواع تلسکوپ
تلسکوپ شکستی 
تلسکوپ کاسگرین
رصد خانه
نگاه اجمالی
شرایط رصدخانه

رصدخانه های معروف جهان

رصدخانه ماونت پالومار
رصدخانه سارس ویلز
رصدخانه رادیویی
مباحث مرتبط با عنوان

 آسمان
 آسمان شب
 ارتباط کامپیوتر با نجوم
 موج رادیویی
 تلسکوپ
 رصد
 رصدخانه رادیویی
 رصدخانه سارس ویلز
 رصدخانه سلطنتی گرینویچ
  رصدخانه ماونت پالومار
  رصدخانه مراغه
  رصدخانه های ایران
 رصدخانه نیمکره جنوبی
 عکسهای نجومی
 کاوش آسمان
  کهکشان
فهرست مندرجات رصد خانه
تاریخچه تأسیس رصد خانه ها در ایران
  بزرگتریتن رصد خانه های دنیا
رصد خانه های تاریخی
رصد خانه های ایران
  جستار های مربوط
تاریخچه تأسیس رصد خانه ها در ایران
اسطرلاب
اسطرلاب مسطح
تلسکوپ شکستی ( عدسی )
تلسکوپ بازتابی
کوتاه است .
توانهای تلسکوپ
توان جمع آوری نور

توان تفکیک
توان بزرگنمایی
تلسکوپهای رادیویی
رصد خانه
بناهای نجومی پیش از تاریخ
اخترشناسی در تمدنهای اولیه

چین
مصر
بابل
یونان
رصد خانه مراغه
از ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد
تاریخچه
رصدخانه نیمروز
هماهنگی / عدم هماهنگی
کاربرد ضوابط مهم طراحی

استفاده از نماد و نشنه در ساختار و نمای خارجی
استقلال طلبی
نمایشگاه
انواع نمایشگاه
از نظر کالبد 
ویژگیها واستانداردها
نتیجه
شناخت و طراحی نمایشگاه
کمیت فضایی

استاندارد نمایشگاه 
فضاهای مختلف نمایشگاه
کیفیت فضایی
حسی 
کمیت فضایی
کتابخانه 
کیفیت فضایی 
منابع

دانلود رساله رصد خانه مرکز نجوم با لینک مستقیم

• 165صفحه فایل Word 
• قیمت 20,000 تومان
• پشتیبانی: 09351685566