آموزش متره و برآورد مقدماتی

آموزش متره و برآورد مقدماتی برای شمایی که می خواهید از ابتدا بدانید متره و برآورد چیست و فهرست بها را بشناسید تهیه شده است. فیلم های آمورشی متره و برآورد هر جلسه باعث می شود شما تمام مباحث متره را گام به گام یاد بگیرید و کاملا مفهومی درک کنید. 

نحوه یادگیری:

ابتدا آخرین نسخه فهرست بها سال حاضر را دانلود کنید و سپس به صفحه اول آموزش متره و برآورد مقدماتی سایت سیویل 2 مراجعه کنید و روزی یک جلسه تماشا کنید.

توصیه می کنیم حتما بعد از مشاهده هر جلسه اقدام به تمرین کنید.

متره و برآورد چیست؟