آموزش ایتبس مبتدی

در این بخش از آموزش ایتبس می توانید تمام دستورهای ایتبس را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

برای یادگیری ایتبس ابتدا نرم افزار ایتبس را روی سیستمتان نصب کنید و سپس از جلسه اول آموزش ایتبس سایت سیویل 2 شروع به مطالعه دقیق و مشاهده ویدیو هر جلسه کنید.

حتما بعد از دیدن فیلم آموزش ایتبس هر جلسه فورا  نرم افزار ایتبس را اجرا کرده و تمرینات را مو به مو انجام دهید.

آموزش etabs، محیط نرم افزار