آموزش ایتبس مبتدی

در این بخش از آموزش ایتبس می توانید تمام دستورهای ایتبس را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

برای یادگیری ایتبس ابتدا نرم افزار ایتبس را روی سیستمتان نصب کنید و سپس از جلسه اول آموزش ایتبس سایت سیویل 2 شروع به مطالعه دقیق و مشاهده ویدیو هر جلسه کنید.

حتما بعد از دیدن فیلم آموزش ایتبس هر جلسه فورا  نرم افزار ایتبس را اجرا کرده و تمرینات را مو به مو انجام دهید.

حالت های بار در etabs
فیلم آموزش ایتبس
تحلیل و طراحی ساختمان با ایتبز
مدهای ارتعاشی سازه
اثرات P-Delta
معرفی جرم سازه در ایتبز
توابع در ایتبز
معرفی چشمه اتصال
مفاصل پلاستیک سازه
لینک ها و ساپورت ها
معرفی سایز آرماتورها در etabs
مقطع سقف و دیوار در ایتبز
معرفی ویژگی های مقاطع سازه ای
معرفی ویژگی های مصالح
آموزش etabs، ویرایش خطوط شبکه
آموزش etabs، جابه جایی ظاهری ترسیمات