آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

رسم دایره با قطر در اتوکد
کشیدن دایره با شعاع در اتوکد
اتوکد
رسم خط در اتوکد
آموزش اتوکد از صفر