آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

دستور کمان در اتوکد
دستور arc در اتوکد
منحنی کشیدن در اتوکد
کشیدن قوس در اتوکد
رسم نیم دایره در اتوکد
دستور dynamic input در اتوکد
دستور polar tracking در اتوکد
دستور Object Snap Tracking در اتوکد
شبکه بندی نقشه در اتوکد
آرایه دایره ای در اتوکد
دستور path array در اتوکد
آرایه ها اتوکد
دستور قرینه در اتوکد
دستور تریم در اتوکد
کشیدن خط موازی در اتوکد
فرمان Osnap در اتوکد