آموزش اتوکد مقدماتی

در این بخش از آموزش اتوکد می توانید تمام دستورهای اتوکد را به راحتی و به صورت ویدیویی همراه با مثال مشاهده کنید و یادبگیرید.

رسم کمان در اتوکد
رسم کمان در اتوکد
رسم کمان در اتوکد
رسم کمان در اتوکد
رسم کمان در اتوکد
دستور داینامیک اینپوت در اتوکد
اموزش autocad، ترسیم خط
ردپای اشیاء
شبکه و حرکت پرشی موس
چیدمان دایره ای در اتوکد
آرایه منحنی در اتوکد
چیدمان مستطیلی در اتوکد
قرینه کردن اشیاء در اتوکد
اموزش autocad، برش اشیا Trim
اموزش autocad، گیره شیء
اموزش autocad، گیره شیء